חינוך סביבתי

מובילות ירוקה בבתי הספר היסודיים

תכנית רב שנתית לקיימוּת, בשיתוף עם המחלקה לחינוך יסודי, הפועלת ב- 55 בתי ספר יסודיים בשינויי הרגלי התנהגות, בבית הספר ובקהילה.

התכנית מעודדת לאקטיביזם הן בתוך קבוצת המובילות והן בבית הספר כולו.

הנושא המוביל בשנים הקרובות הינו המשבר האקלימי. בהתאם ל"תכנית הפעולה העירונית להיערכות עם שינויי האקלים" שפורסמה בחודשים האחרונים, אנו מפתחים בימים אלו מערכי לימוד פעילים שיתרגמו את התכנית העירונית לפעילות חינוכית במרחב השכונתי המקומי, ויתמקדו בנושאי, חום, מים ואנרגיה.
נושאים נוספים שאנו עוסקים בהם במובילות הירוקה עוסקים בצמצום טביעת רגל אקולוגית ובתתי הנושאים עוסקים, בין השאר, בטבע עירוני, חיסכון במים, תזונה מקיימת, אנרגיה מתחדשת, עידוד הליכתיות, ניקיון המרחב הציבורי ועוד.

בתי הספר מקבלים הדרכה וליווי צמוד למימוש התכנית.

חזון התכנית: ילדי תל-אביב-יפו יובילו שגרה מקיימת לצמצום טביעת הרגל האקולוגית, מתוך כבוד ואחריות לכדור הארץ ולכלל החיים בו.

לפרטים נוספים ולחוברות ההדרכה למורים ניתן ליצור קשר עם ענת אהוד, חינוך סביבתי וקיימות במייל ehud_a@mail.tel-aviv.gov.il

יעדי התכנית לשנת תשפ"א:

חינוך, הסברה, תכנון והוצאת פרויקטים סביבתיים בעלי השפעה כלל בית ספרית וקהילתית בנושאי שינויי אקלים, הפחתת צריכה במקור, שימוש חוזר,  תזונה מקיימת, בזבוז מזון, אופנה מקיימת , ניקיון המרחב הציבורי, הסביבה החופית והים, טבע עירוני וחקלאות עירונית.

תכנית מנהיגות סביבתית בחינוך העל יסודי

הרשות לאיכות סביבה וקיימות בשיתוף המחלקה לחינוך על יסודי יזמו את התכנית כדי להעשיר ולהטמיע את ערכי הקיימות בבתי הספר העל יסודיים וביצועה מתאפשר בזכות תמיכה של המשרד להגנת הסביבה בתכנית.

בתכנית שהושקה לראשונה השנה, לקחו חלק 10 בתי ספר וכ-1200 תלמידים/ות.

בסיס התכנית מושתת על הקניית ידע בנושא המשבר הסביבתי וטביעת הרגל האקולוגית, המשכה בפיתוח מודעות להשפעתנו על הסביבה ואחריתה בהקניית כלים, ליווי והנעה לפעולה בקהילת בית הספר ובשכונה.

התכנית בנויה מחמישה שלבים ארבעת השלבים הראשונים שמים דגש על למידה והפנמה של הידע המוצע והשלב החמישי עוסק בתכנון פעילות סביבתית ו"מתרגם" את הידע הנרכש לכדי פעולה אקטיבית שמשמעו שינוי המציאות הסביבתית בבית הספר ובקהילה.

תכנית זו חותרת ללמידה משמעותית, כזו שתרחיב את הידע ותטמיע את ערכי הקיימות בקרב התלמידים והמורה, תעודד ותאפשר על ידי מתן כלים מעשיים יציאה מהכיתה אל המרחב הציבורי. כך התלמידים יהיו המנוע לשינוי ויהיה -בכוחם להשפיע באופן עמוק ומהותי על תחומי הסביבה והקיימות בבית הספר ובקהילה.

בשנת הלימודים הקרובה תשפ"א אנו מציעים לבתי הספר העל יסודיים אפשרות לקבל את התכנים והפעילויות כשיעורים מקוונים בהנחייה חיצונית או ע"י צוות ההוראה של ביה"ס בהדרכה ובליווי צמוד של צוות הרשות לאיכו"ס וקיימות.

לפרטים נוספים ולחוברות ההדרכה למורים ניתן ליצור קשר עם ענת אהוד, חינוך סביבתי וקיימות במייל ehud_a@mail.tel-aviv.gov.il

יעדי התכנית לשנת תשפ"א:

חינוך, הסברה, תכנון והוצאת פרויקטים סביבתיים בעלי השפעה כלל בית ספרית וקהילתית בנושאי שינויי אקלים, הפחתת צריכה במקור, שימוש חוזר,  תזונה מקיימת, בזבוז מזון, אופנה מקיימת , ניקיון המרחב הציבורי, הסביבה החופית והים, טבע עירוני וחקלאות עירונית.

מעורבות חברתית סביבתית בקהילה

הפרויקט מבקש לחבר בין בנות ובני נוער בכיתה י' – יא' בעלי זיקה סביבתית, לבין ארגוני סביבה ומרכזים קהילתיים מקיימים, לצורך התמחות אשר תימשך כשנה, לפחות, במתכונת שבועית מוגדרת מראש (ניתן כחלק מהמחויבות אישית/ קבוצתית).
הרשות קראה לארגונים ומרכזים קהילתיים להגיש מועמדות לקבלת מתמחות ומתמחים צעירים ומלאי מוטיבציה, לזכות בהזדמנות לייצר שיתופי פעולה משמעותיים עם הקהילה ולהכשיר דור חדש של מנהיגות ומנהיגים סביבתיים בעיר.

קישור לפירוט העמותות המרכזים הקהילתיים ואנשי הקשר

מועצת נוער סביבתית עירונית

לאור המסקנות שעלו מקבוצות המיקוד שנערכו עם בנות ובני נוער בעיר, ולאור רצון הנוער, אנו מבקשים להקים צוות מובילות סביבתית צעירה בחסות העירייה, ובו נערות ונערים בעלי כישורי מנהיגות יוצאי דופן, אשר הוכיחו זה מכבר את יכולותיהם בפעילות סביבתית משמעותית ואקטיביסטית במרחב הציבורי, במאבק למען היערכות ממשלתית למשבר האקלים. המועצה הסביבתית תפעל לקידום פרויקטים סביבתיים עירוניים החשובים להם/ן וכן תערוך הסברה רחבה ועמוקה בנושא בקרב בני ובנות הנוער.

להלן קישור לשאלון קצר למבקשים/ות להיצטרף למועצה הסביבתית  2020-2021

תוכנית ירוקצ'יק בגני ילדים

"אף ילד/ה לא צריך לגדול שהוא אינו מודע למקהלת השחר של ציפורי האביב, כי במקהלת השחר שומעים את פעימות החיים עצמם……" ( ריצל קרסון)

  תוכנית ירוקצ'יק היא תוכנית המקדמת חינוך סביבתי וקיימות בגני הילדים בתל אביב-יפו. היא פועלת מטעם מחלקת גני ילדים ובשיתוף הרשות לאיכות הסביבה וקיימות, אגף שפ"ע ומשרד החינוך. התוכנית פונה לכל גני הילדים בעיר ונעשית עבודה כלל מערכתית לקידום הנושא. 

 התוכנית עוסקת בנושאים הקשורים לשמירה וטיפוח הסביבה והטבע בעיר: חיבור ילדי/ות הגן אל הטבע, קידום אורח חיים ירוק בגן, הנהגת תרבות צריכה אחראית, ויצירת חיבור והמשכיות לקהילת ושכונת הגן.

אורח החיים הירוק בגן מעודד בקרב הילדים/ות את הסקרנות הטבעית, תחושת הביופיליה (אהבה לצומח ולחי), שייכות, אכפתיות, מעורבות ונכונות לפעול למען סביבה נקייה, יפה ובריאה.

 בעשר שנים האחרונות הוקמו מאות תשתיות לגינות אקולוגיות בגנים מתוך מטרה ליצור מרחבים טבעיים בהם ילדי/ות העיר יפגשו את הטבע, יגדלו ירק, פרי ותבלינים, יצרו מרחבים לפרחי בר,  יעשירו ויכירו את מגוון המינים המקומי,  וישחקו בחומרים טבעיים. הגנים מקבלים ציוד מתאים לפעילות וחקר.

 הגנים מקדמים יוזמות שונות לקידום תרבות צריכה נבונה כגון: שימוש חוזר בפסולת בסדנת יצירה, שילוב מלאכות יד, "עשה זאת בעצמך" ונגרות, הפחחת שימוש בחד פעמי, שימוש בתוצרי הגינה להכנת מאכלים ומוצרים, ספסל נתינה, הצבת פחי מיחזור בגן ועוד.

 נכון לתחילת תש"ף 120 גנים קיבלו הסמכה ל"גן ירוק" מטעם המשרד להגנת הסביבה ומשרד החינוך , מתוכם 20 גנים המשיכו להסמכה ל"גן ירוק מתמיד" מטעם המשרד להגנת הסביבה ומשרד החינוך. בנוסף, מאות גנים נוספים קיבלו ליווי והדרכה בגן בנושאים אלה.

יעדים:

 • הטמעת החינוך הסביבתי באורח החיים בגן.
 • קידום איכות חיים בגן וסביבה נעימה ובריאה
 • טיפוח הטבע בסביבה העירונית והכרות, טיפוח ושמירת המגוון הביולוגי בחצר הגן ובסביבת הגן.
 • בחצרות גני הילדים יהיו גינות אקולוגיות, הכוללות את המרכיבים הבאים: ערוגות תבלינים, גינות ירק אורגניות, גינות מושכות פרפרים, פינות צפרות, ערוגת פרחי בר, בוסתן ועוד אלמנטים.
 • טיפול מושכל בפסולת בגנים- הפחתה, שימוש חוזר ומיחזור
 • קידום תרבות צריכה אחראית בגן, קידום "עשה זאת בעצמך" ומלאכות יד
 • עידוד פעילות חוץ גנית בסביבה הקרובה לגן בשיתוף הקהילה באתרי הטבע העירוני, בגינות הקהילתיות ובגנים הציבוריים.
 • עידוד משחק בחומרים טבעיים ובמרחבים טבעיים.
 • עידוד עיסוק ושיתוף ילדים בהכנת מזון ושימוש ביבולי הגינה.
 • עידוד יחס חיובי לבעלי חיים בעיר וחינוך ילדי העיר להיות שגרירי טיפול הולם בחיות מחמד בעיר בדגש על איסוף צואת כלבים.
 • עידוד פעילות חוץ כיתתית בסביבה הקרובה – טיולים ושהייה ברוח גן יער
 • עידוד יוזמות ברוח גן יער
 • ההורים/ המשפחות ישותפו באופן פעיל באורח החיים הירוק בגן מתוך מטרה ליצור תחושת שותפות ולהשפיע על אורח החיים בבית.
דילוג לתוכן