אודות

עשרת הערוצים המופיעים בסמל הקיימות העירוני מבוססים על הגישה המכונה ”חיים של עולם אחד“  שמטרתה צמצום טביעת הרגל האקולוגית. עשרת העקרונות לקיימות אומצו על ידי עיריית תל אביב-יפו כאג'נדה עירונית ומהווים מודל עבודה בתחומי הקיימות בעיר.

עשרת העקרונות הם: צמצום אנרגיה, צמצום פסולת, שימור משאבי מים, תחבורה מקיימת, בנייה ירוקה, חינוך סביבתי, קהילה וסביבה, פיתוח כלכלי, בריאות ואושר.

 החינוך הסביבתי בעיר מהווה את התשתית לפעילות של קיימות בקהילה, המתקיימת במסגרת מערכת החינוך העירונית החל מגני הילדים במסגרת תוכנית ירקוצ'יק, דרך בתי הספר בהקמה ותמיכה של קבוצות תלמידים במובילות הירוקה, וכלה במסגרות החינוך הבלתי פורמאליות ומסגרות הקהילה והתושבים.

 במסגרת הקהילה מסייעת העירייה לתושבים בהקמה של גינות קהילתיות, מספקת תשתית מעשית, הדרכה וליווי מקצועי. בנוסף מובילה העירייה פעילויות של שיקום של אתרי טבע עירוני בשיתוף התושבים, מאפשרת רכישה מסובסדת של קומפוסטרים ומקדמת במספר שכונות בעיר את התכנית "משכונה קיימת לשכונה מקיימת."  במסגרת העסקים מובילה הרשות לאיכות סביבה וקיימות מהלך להענקת תו עירוני  ירוק לעסקים כאות להתנהלות סביבתית מקיימת.

מצב הקיימות והסביבה

הרשות לאיכות הסביבה של תל אביב-יפו היא הזרוע העירונית שאחראית על איכות הסביבה בעיר. בתחומי אחריותה: פיקוח וניטור זיהומים ומזהמים, תכנון סביבתי וחינוך סביבתי. בשנים האחרונות מרכזת הרשות גם את תחומי הקיימות, ובהם מדיניות מזון ואקלים.

הפעילות הולכת ומתרחבת, חובקת תחומים מגוונים ומגיעה לשותפים חדשים, מעצבת ומצמיחה "תל אביב-יפו ירוקה ומקיימת". ככל שהיקף הפעילות גדל, התחדד הצורך לייצר אמות מידה ותבחינים כדי להעריך את ההתקדמות לשינוי סביבתי וחברתי משמעותי, ובאמצעותם לכוון את מדיניות הקיימות העירונית.

דוח "מצב הקיימות והסביבה" מציג את תמונת הקיימות העדכנית לתל אביב-יפו. הדוח ערוך כדיווח דו-שנתי ומתמקד בשנים 2017-2016.

אנחנו מזמינים אתכם.ן לקחת חלק פעיל בקידום אורח חיים מקיים בעיר בשלל תחומי הפעילות שלנו:

תכנית היערכות לשינויי האקלים

חקלאות טבע עירוני וים

עסקים ירוקים והפחתת צריכה

חינוך סביבתי

שכונות מקיימות
ויוזמות קהילתיות

מדיניות מזון עירונית

הפרדת פסולת

המלצות לאורח חיים מקיים

דילוג לתוכן