תכנית היערכות לשינויי האקלים

היערכות עירונית לשינויי אקלים

השנים האחרונות הביאו להכרה ששינויי האקלים כבר כאן, ערים נדרשות להיערך ולתת מענה; לסופות ושיטפונות בעוצמות ותדירות גדולות יותר, לעומסי חום ומחסור במים, למזיקים ומטרדים חדשים, לאיומים על המערכות האקולוגיות ויש לכך השלכות על איכות החיים, תשתיות, תכנון ותקציבים.

תל אביב-יפו, היא העיר הראשונה בישראל, שהחלה להיערך לשינויי האקלים ולבחון את העמידות העירונית בהתאם. תכנית הפעולה להיערכות עירונית לשינויי אקלים של תל אביב יפו ממפה את שינויי האקלים הצפויים ואת השפעתם על העיר, על האוכלוסייה ועל מערך השירותים והסביבה הפיזית. מתוך ניתוח התחזיות והתרחישים, זוהו שתי משימות מפתח לעשור הקרוב: קירור העיר וניהול המים. לצורך מימושן, קבענו מגוון כלים ופעולות, כדי להבטיח את המשך איכות החיים בעיר, למרות שינויי האקלים.

התכנית מצטרפת למערך תכניות העבודה של העירייה והיא תעודכן בכל שנה, בהתאם לידע הקיים ולמצב ביצועה. בדצמבר 2019, הכריז ראש העירייה על יעדי צמצום פליטות גזי חממה, המהווים בסיס מכוון לתכנית הפחתת גזי החממה שהעירייה החלה להכין בימים אלה.  

 לקריאת התכנית המלאה 

התכנית הוצגה לציבור בכנס ציבורי פתוח של הוועדה לאיכות הסביבה, בראשות ראובן לדיאנסקי, סגן ראש עיריית ת"א-יפו וממונה על תחום איכות הסביבה, קיימות ושיפור פני העיר. את התכנית הציגו מנהל הרשות לאיכות הסביבה ולקיימות, איתן בן עמי; סגנית מנהל הרשות, ורד קריספין רמתי; אדריכל העיר, יואב דוד ויועצת התכנית, ד"ר אורלי רונן. התכנית הוצגה כהזמנה לשיתוף פעולה, כהצהרה וכמחויבות עירונית. במפגש המקוון השתתפו תושבים רבים שהעלו שאלות ונושאים הקרובים לליבם.

להקלטת המפגש

דילוג לתוכן