תכנית היערכות לשינויי האקלים

היערכות עירונית לשינויי אקלים

השנים האחרונות הביאו להכרה ששינויי האקלים כבר כאן, ערים נדרשות להיערך ולתת מענה; לסופות ושיטפונות בעוצמות ותדירות גדולות יותר, לעומסי חום ומחסור במים, למזיקים ומטרדים חדשים, לאיומים על המערכות האקולוגיות ויש לכך השלכות על איכות החיים, תשתיות, תכנון ותקציבים.

תל אביב-יפו, היא העיר הראשונה בישראל, שהחלה להיערך לשינויי האקלים ולבחון את העמידות העירונית בהתאם. תכנית הפעולה להיערכות עירונית לשינויי אקלים של תל אביב יפו ממפה את שינויי האקלים הצפויים ואת השפעתם על העיר, על האוכלוסייה ועל מערך השירותים והסביבה הפיזית. מתוך ניתוח התחזיות והתרחישים, זוהו שתי משימות מפתח לעשור הקרוב: קירור העיר וניהול המים. לצורך מימושן, קבענו מגוון כלים ופעולות, כדי להבטיח את המשך איכות החיים בעיר, למרות שינויי האקלים.

דילוג לתוכן