רכז.ת קיימות שכונתית

תכנית שכונות מקיימות- משכונה קיימת לשכונה מקיימת – רקע

הרשות לאיכות סביבה וקיימות פועלת להטמעת אורח חיים מקיים כדרך חיים, תוך שיתוף פעולה עירוני וקהילתי רחב. תחת אחריות מנהלת היחידה לחינוך וקיימות ברשות, פועלים מנהלי תחומים שתפקידם לקדם את תחומי הקיימות השונים בפעילות העירונית השוטפת ובקהילה: חקלאות וטבע עירוני, חינוך סביבתי פורמלי ובלתי פורמלי, מזון בריא ומקיים, צמצום צריכה והטמנת פסולת, מדיניות אקלים, עסקים וחדשנות סביבתית וקידום קיימות בקהילה ועוד.

תכנית שכונות מקיימות תממש את חזון העיר לעידוד והנגשה של אורח חיים מקיים, הן מצד התושבים והן בהפניית משאבים עירוניים. התכנית תכונן ותבסס שותפויות ושיתופי פעולה מקומיים בין כלל הגורמים בשכונות: תושבים, מוסדות בקהילה, עסקים וגורמים עירוניים. התכנית תפעל תוך שאיפה מתמדת להרחבת מעגלים, למידה והשראה המבוססת הן על ידע מקצועי והן על ידע מקומי.

מטרת התכנית:
למסד, להנגיש ולהטמיע אורח חיים מקיים בשכונות העיר הן בקהילה ובפעילות העירונית השוטפת והן ביצירת מרחב ציבורי תומך ומאפשר.

הגדרת תפקיד רכזת קיימות שכונתית:
רכזת הקיימות השכונתית אחראית על קידום תכנית "שכונה מקיימת" בשכונה תוך שיתופי פעולה עירוניים וקהילתיים:

 • קידום אורח חיים מקיים
 • פיתוח המרחב הציבורי כפלטפורמה מאפשרת לאורח חיים מקיים
 • ריכוז בפועל של כלל הפעילויות, האירועים והתהליכים במרכז ובשכונה מתוך נקודת המבט המקיימת לפי תכנית שנתית.


כפיפות ארגונית:

 • רכזת הקיימות היא חלק מצוות העובדים של המרכז הקהילתי ובעבודה משותפת עם מנהל.ת המרכזת הקהילתי (ימי ושעות עבודה, חופשות, נהלי משרד).
 • רכזת הקיימות מנוהלת על ידי מנהלת הקיימות המרחבית בשיתוף ותיאום מלא עם מנהלת תכנית שכונות מקיימות.

תכולת התפקיד:

 • ניהול ומימוש תכנית עבודה ותכנית תקציבית של פעילות הקיימות בשכונה- בסנכרון עם מנהלת הקיימות המרחבית.
 • השתתפות פעילה במפגשי תכניות עבודה שכונתיות והבאת נקודת המבט המקיימת לשולחן קבלת ההחלטות.
 • שותפות בבנייה והוצאה לפועל של פעילויות המרכז הקהילתי (למשל באירועים עירוניים סביב חגים ומועדים עירוניים).
 • ניהול פרסומים ותחזוק קבוצות עניין ופעילים במדיות השונות: דיגיתל, פייסבוק, קואינג, ווטסאפ, תיק שכונה ועוד.
 • הרחבת התשתיות הפיזיות והקהילתיות תומכות הקיימות בשכונה.
 • הטמעת ערכי הקיימות בתהליכים העירוניים המתקיימים בשכונה (עושים שכונה, שיתופי ציבור, עבודות תשתית וכדומה).
 • הכשרות וקורסים לתושבים במטרה להעלות מודעות, להנגיש ידע, לעודד מעורבות ושותפות פעילה וליצור עוגנים קהילתיים פעילים בשכונה.
 • עידוד יוזמות וליווי שוטף – ליווי שוטף של יוזמות קהילתיות ותמיכה בהפיכתן לרשת קהילתית מקיימת.
 • הרחבת מעגלים והעמקת העשייה– העמקת שותפויות קהילתיות ועירוניות ויצירת פורום קיימות שכונתי, תוך הרחבת העשייה לתחומי קיימות נוספים בשכונה ולמגוון קהלי יעד.
 • הצגת השכונה המקיימת בהכשרות, בסיורים מקצועיים ובמפגשים רלוונטיים.

שגרות עבודה:

 • מענה על מייל שבועי וכתיבת מייל חודשי

היקף המשרה:

 • 50-100% משרה
 • העבודה כרכזת קיימות דורשת זמינות לעבודה בבקרים, אחה"צ, ערב וסופי שבוע בהתאם לדרישות ולזמני עבודה עם תושבים.
 • חלוקת השעות תיעשה לפי התכנית השנתית ובתיאום עם מנהלת המרכז הקהילתי.

העסקה דרך החברה למוסדות חינוך

דילוג לתוכן